El premi

El Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA sorgeix del convenciment que el patrimoni, com a vehicle d’integració social i recurs econòmic dinamitzador de les societats, mereix ser revalorat i incentivat. Dins del context actual, on el patrimoni arquitectònic a més d’un instrument fonamental de coneixement, és considerat un recurs socioeconòmic de primer ordre per al desenvolupament sostenible dels territoris, resulta imprescindible la divulgació, distinció i reconeixement de les obres i projectes de qualitat que contribueixen a la preservació de la memòria col·lectiva. El premi està dirigit per Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano i Jordi Portal, arquitectes membres de l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA).

Objectiu

La convocatòria té la voluntat de consolidar-se com a catalitzador i observatori dels nous reptes que afegeix la globalització de l’arquitectura contemporània en la conservació i intervenció del patrimoni construït. I té com a objectiu primordial distingir la bona pràctica patrimonial i contribuir a la seva divulgació.

 

Organitzat per

collegi arquitectes de catalunya AADIPA

Patrocinat per

Diputacio de Tarragona Generalitat de Catalunya, departament de cultura FYM incasol

Amb el suport de

Ajuntament de Barcelona

Amics

Veredes Metalocus rehabimed universitat politècnica de catalunya architectes du patrimoine arquia