• El Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA és un certamen biennal organitzat des de Barcelona amb el suport del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

  El Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA és un certamen biennal organitzat des de Barcelona amb el suport del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

 • El Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA té com a objectiu primordial distingir la bona pràctica patrimonial i contribuir a la seva divulgació.

  El Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA té com a objectiu primordial distingir la bona pràctica patrimonial i contribuir a la seva divulgació.

 • El Premi, únic dins la seva especificitat, té la voluntat d’erigir-se com un referent internacional.

  El Premi, únic dins la seva especificitat, té la voluntat d’erigir-se com un referent internacional.

 • Una convocatòria dirigida a tots els experts implicats dins la interdisciplinària cadena de valor del patrimoni: arquitectes, historiadors, arqueòlegs...

  Una convocatòria dirigida a tots els experts implicats dins la interdisciplinària cadena de valor del patrimoni: arquitectes, historiadors, arqueòlegs...

El premi

El Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic sorgeix del convenciment que el patrimoni, com a vehicle d’integració social i recurs econòmic dinamitzador de les societats, mereix ser revalorat i incentivat. Dins del context actual, on el patrimoni arquitectònic a més d’un instrument fonamental de coneixement, és considerat un recurs socioeconòmic de primer ordre per al desenvolupament sostenible dels territoris, resulta imprescindible la divulgació, distinció i reconeixement de les obres i projectes de qualitat que contribueixen a la preservació de la memòria col·lectiva. El premi està dirigit per Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano i Jordi Portal, arquitectes membres de l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA).

Objectiu

La convocatòria té la voluntat de consolidar-se com a catalitzador i observatori dels nous reptes que afegeix la globalització de l’arquitectura contemporània en la conservació i intervenció del patrimoni construït. I té com a objectiu primordial distingir les intervencions de qualitat en el patrimoni i contribuir a la seva divulgació.

Organitzat per

Patrocinat per