AHI Architectural Heritage Intervention

“Contribuir a la revalorització del patrimoni com a camí de futur per a l'arquitectura del segle XXI és la nostra raó de ser; posar èmfasi en una visió diversa, rica i necessàriament complementària de la pràctica de la intervenció és la nostra missió i fer-ho mitjançant un treball reflexiu i propositiu, el veritable repte”.

Aquest projecte, fundat i dirigit des de 2011 per Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano i Jordi Portal, arquitectes membres de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA), al llarg de la seva trajectòria s'ha convertit en una plataforma que inclou quatre actuacions independents alhora que transversals.

El Premi Europeu, un certamen biennal que es converteix en catalitzador i aparador de la pluralitat d'enfocaments que planteja el camp de la intervenció a Europa.

La Biennal Internacional, el marc on contrastar i conèixer més de prop la intervenció de qualitat en el patrimoni arquitectònic de països no europeus.

L'Arxiu digital, una finestra viva i oberta que ofereix una panoràmica sobre la intervenció en la memòria del nostre entorn.

El Fòrum, lloc de trobada on participar d'un debat continu sobre les principals preocupacions i línies de pensament de la intervenció del patrimoni arquitectònic a Europa.

Tornar

Passatge Mas de Roda

Passatge Mas de Roda

In 2021, a complex action was finished in the old factory from 1916 that was part of the "Companyia d'Indústries Agrícoles S.A." of Josep Suñol and Jaume Carner, a place popularly known as "Passatge del sucre" (Sugar Passage). The project, which included the entire factory on both sides of the passage, started in 2003 with the urban development plan. In 2008, the former industrial buildings on the north side were transformed into unconventional dwellings or lofts, while on the south side some 4,500 m² remained unbuilt and have been the subject of the new-build office project. The office project continues the layout of the old volumes, with a more abstract architectural language and similar materiality, so that the whole defines an urban ecosystem coherent with its streets and buildings. This distribution allows the open and enclosed spaces, the public or semi-public and the private, to flexibly coexist, as if it were a small city within the city.

Autor

Garcés - de Seta - Bonet Arquitectes
Jordi Garcés
Daria de Seta
Anna Bonet
Berta Rovira

Col·laboradors

Structures: Estudi M103. Jorge Blasco
Facilities: TBI Ingenieros. Miguel Torrens Blanch
Quantity surveyor: Raúl Pérez
Leed advisor: Alex Parella Rubio
Executive direction of the building work: IMAC Gestion
Contractor: Exnovo construcción

Edició

6

Any

2021

Població

Barcelona

País

Spain

Superfície m²

12.400

Cost €

11.135.000

Client

Private

Programa original

Industrial

Programa

Mixed Use

© Fotògraf/a

Adrià Goula

Període

Vernacular

Tipus d’intervenció

Transformation and addition

Nivell d’intervenció

Total / Integral