Bases

Bases

Convocatòria

El Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA és un certamen biennal organitzat amb el suport del COAC (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya) i AADIPA (Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic) amb l’objectiu de distingir la bona pràctica patrimonial i contribuir a la seva divulgació.
La convocatòria té la voluntat de consolidar-se com a catalitzador i observatori dels nous reptes que afegeix la globalització de l’arquitectura contemporània en la conservació i intervenció del patrimoni construït.

Categories

La convocatòria es divideix en 4 categories:

Categoria A: Intervenció en el patrimoni construït
Totes aquelles intervencions arquitectòniques, permanents o efímeres, en béns arquitectònics d’interès patrimonial.

Categoria B: Espais exteriors
Totes aquelles intervencions en l’espai públic històric, en entorns de monuments i paisatges culturals.

Categoria C: Planejament
Tots aquells treballs de planejament dirigits a la protecció, conservació o posada en valor del patrimoni arquitectònic.

Categoria D: Divulgació
Totes aquelles iniciatives, activitats i accions que tenen com a objectiu la divulgació dels valors del patrimoni arquitectònic.

Qui pot participar?

Podran presentar-se al Premi:

Tots aquells professionals i associacions vinculades al patrimoni arquitectònic, tals com: arquitectes i societats d’arquitectes, urbanistes, historiadors, arqueòlegs, membres d’AADIPA...

Requisits

Tots els treballs presentats s'han de poder inscriure en una de les categories anteriors i haver-se finalitzat, realitzat o publicat en el període comprès entre l’ 1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2016.
Un mateix autor pot presentar més d’un treball. Una mateixa intervenció pot optar al premi en diferents categories. Caldrà però que es presenti la documentació específica per a cadascuna de les categories a les que opti.

Inscripció i entrega de la documentació

La data límit d'entrega de la documentació serà el divendres 14 d’abril de 2017 a les 24:00 hores.
El preu de la inscripció serà de 45 euros (IVA inclòs) per als membres de l’ AADIPA i de 55 euros (IVA inclòs)  per als altres inscrits.  Els preus són per a cada treball presentat als premis.
El resguard de pagament i tota la documentació requerida que es detalla a les bases complertes de la convocatòria s’enviarà telemàticament a través de la WEB del Premi.

Premis

Els guardonats rebran com a premi una reproducció emmarcada d’una fotografia original de Francesc Català Roca i els finalistes, un diploma acreditatiu. Els projectes premiats, els finalistes i els presentats formaran part d’un catàleg que s’edita cada edició amb la finalitat de documentar el certamen.
L’entrega de premis se celebrarà en juny de 2017 a la ciutat de Barcelona dins del marc de la Biennal Internacional sobre Patrimoni Arquitectònic que s’organitza amb el suport del COAC, AADIPA i la Generalitat de Catalunya.

Calendari

19 de desembre de 2016
Publicació de les bases i obertura de la convocatòria

19 de desembre - 14 d’abril de 2017
Període d’inscripció i presentació de projectes

Abril – maig 2017
Període de valoració dels projectes per part del jurat internacional

Juny 2017*
Resolució del premi i acte d’entrega de diplomes

La data concreta es publicarà a la web del Premi
www.eu-architecturalheritage.org

Organitzat per

col·legi arquitectes de catalunya AADIPA

Patrocinat per

Ajuntament de Barcelona Departament de Cultura Generalitat

Amics

rehabimed universitat politècnica de catalunya architectes du patrimoine arquia Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España Colegio Oficial de Arquitectos Vasconavarro Fundación Docomomo Ibérico Fundació Mies van der Rohe