Bases

Bases

Convocatòria

Categories

Qui pot participar?

Requisits

Inscripció i entrega de la documentació

Premis

Calendari

Convocatòria

El Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA és un certamen biennal organitzat amb el suport del COAC (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya) i AADIPA (Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic) amb l’objectiu de distingir les intervencions de qualitat en el patrimoni i contribuir a la seva divulgació.
La convocatòria té la voluntat de consolidar-se com a catalitzador i observatori dels nous reptes que afegeix la globalització de l’arquitectura contemporània en la conservació i intervenció del patrimoni construït.

Categories

La convocatòria es divideix en 4 categories:

Categoria A: Intervenció en el patrimoni construït
Totes aquelles intervencions arquitectòniques, permanents o efímeres, en béns arquitectònics d’interès patrimonial.

Categoria B: Espais exteriors
Totes aquelles intervencions en l’espai públic històric, en entorns de monuments i paisatges culturals.

Categoria C: Planejament
Tots aquells treballs de planejament dirigits a la protecció, conservació o posada en valor del patrimoni arquitectònic.

Categoria D: Divulgació
Totes aquelles iniciatives, activitats i accions que tenen com a objectiu la divulgació dels valors del patrimoni arquitectònic.

Qui pot participar?

Podran presentar-se al Premi tots aquells professionals i associacions vinculades al patrimoni arquitectònic, tals com: arquitectes i societats d’arquitectes, urbanistes, historiadors, arqueòlegs, membres d’AADIPA.

Requisits

Tots els treballs presentats s'han de poder inscriure en una de les categories anteriors i haver-se finalitzat, realitzat o publicat en el període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2018.
Un mateix autor pot presentar més d’un treball. Una mateixa intervenció pot optar al premi en diferents categories. Caldrà però que es presenti la documentació específica per a cadascuna de les categories a les que opti.

Inscripció i entrega de la documentació

La data límit d'entrega de la documentació serà el divendres 5 d’abril de 2019 a les 24:00 hores.
El preu de la inscripció serà de 60 euros (IVA inclòs) per als membres de l’AADIPA i de 70 euros (IVA inclòs) per als altres inscrits. Els preus són per a cada treball presentat als premis.
El resguard de pagament i tota la documentació requerida que es detalla a les bases complertes de la convocatòria s’enviarà telemàticament a través de la WEB del Premi.

Premis

Els premis per a cada categoria seran els següents:
Categoria A: d’un màxim de 15 seleccionats s’establiran
1 premi i 3 finalistes.
Categoria B: d’un màxim de 10 seleccionats s’establiran
1 premi i 3 finalistes.
Categoria C: 1 premi i 3 finalistes.
Categoria D: 1 premi i 3 finalistes.

Entre tots els presentats, la direcció del premi, atorgarà un Premi Especial de Restauració a aquella intervenció que des del punt de vista tècnic i metodològic destaqui per la seva qualitat, precisió i respecte.
Els premiats rebran com a premi una reproducció emmarcada d’una fotografia 
original de Francesc Català Roca i els finalistes i seleccionats rebran un diploma acreditatiu. Els projectes premiats, els finalistes, els seleccionats i els presentats formaran part de l’arxiu del Premi i del catàleg que s’edita cada edició amb la finalitat de documentar el certamen.
L’entrega de premis se celebrarà en juny de 2019 a la ciutat de Barcelona dins del marc de la Biennal Internacional sobre Patrimoni Arquitectònic que s’organitza amb el suport del COAC, AADIPA i la Generalitat de Catalunya.

Calendari

17 de desembre de 2018
Publicació de les bases i obertura de la convocatòria

17 de desembre 2018 - 5 d’abril de 2019
Període d’inscripció i presentació de projectes

Abril – maig 2019
Període de valoració dels projectes per part del jurat internacional

Finals de maig de 2019
Publicació dels projectes seleccionats

13 de juny 2019

Resolució del premi i acte d’entrega de diplomes

Organitzat per

Patrocinat per