Call for topics

“La intervenció en el patrimoni arquitectònic és passió, passió per la història, per la gent, les tècniques...”, “...necessitem una visió global...”, “...defenso intervencions atrevides...”, “...hem de perdre la por d’hibridar passat i present...”… Jurats d’edicions anteriors del Premi inicien un debat en el documental “Call for topìcs” entorn al patrimoni arquitectònic. Enriqueix el discurs amb les teves opinions i reflexions compartint els teus comentaris sobre el tema en la nostra web.

Resum

Tal com comenta l’arquitecte Fernando Cobos en el documental Call for topics, “la conservació del patrimoni interessa a tota la humanitat, i no només a la societat que la posseeix”. És per aquest motiu que des del Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA t’animem a participar a través de la nostra web i amb una mirada global, en aquest debat obert que pren com a punt de partida el documental Call for topics. En aquest, arquitectes i historiadors, entre d’altres, tots ells jurats de passades edicions del Premi, inicien un debat ric i aclaridor sobre quin és l’estat actual de la intervenció i com hauria d’actuar l’arquitectura i altres agents implicats en el procés, per establir un marc de bones pràctiques patrimonials.

És el moment de compartir el teu punt de vista sobre patrimoni arquitectònic i exposar com creus o penses que hauria de ser aquesta pràctica en el futur. Resultat de la vocació divulgativa del Premi, t’animem a donar continuïtat al discurs amb les teves opinions i reflexions en torn a una temàtica que cada cop pren més rellevància en la societat actual en la que vivim.

Organitzat per

Patrocinat per