Crèdits

Equip directiu

Ramon Calonge
Oriol Cusidó
Marc Manzano
Jordi Portal
 

Coordinació

Mari C. Sánchez: award@eu-architecturalheritage.org

 

Comunicació i difusió

POCH edición, arquitectura, comunicación

 

Disseny web

NORMAL
Dani Guix

 

Programador web

Gailu

Organitzat per

Patrocinat per