Crèdits

Equip directiu
Ramon Calonge
Oriol Cusidó
Marc Manzano
Jordi Portal
 
Coordinació
Mari C. Sánchez: award@eu-architecturalheritage.org

Comunicació i difusió
POCH edición, arquitectura, comunicación

Disseny web
NORMAL
Estudi Guix

Programador web
Gailu

Organitzat per

Patrocinat per