AHI Architectural Heritage Intervention

“Contribuir a la revalorització del patrimoni com a camí de futur per a l'arquitectura del segle XXI és la nostra raó de ser; posar èmfasi en una visió diversa, rica i necessàriament complementària de la pràctica de la intervenció és la nostra missió i fer-ho mitjançant un treball reflexiu i propositiu, el veritable repte”.

Aquest projecte, fundat i dirigit des de 2011 per Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano i Jordi Portal, arquitectes membres de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA), al llarg de la seva trajectòria s'ha convertit en una plataforma que inclou quatre actuacions independents alhora que transversals.

El Premi Europeu, un certamen biennal que es converteix en catalitzador i aparador de la pluralitat d'enfocaments que planteja el camp de la intervenció a Europa.

La Biennal Internacional, el marc on contrastar i conèixer més de prop la intervenció de qualitat en el patrimoni arquitectònic de països no europeus.

L'Arxiu digital, una finestra viva i oberta que ofereix una panoràmica sobre la intervenció en la memòria del nostre entorn.

El Fòrum, lloc de trobada on participar d'un debat continu sobre les principals preocupacions i línies de pensament de la intervenció del patrimoni arquitectònic a Europa.
  • El Premi Europeu AHI és un certamen biennal l'objectiu primordial del qual resideix a distingir les intervencions de qualitat en el patrimoni construït en tota la seva dimensió i contribuir a la seva divulgació

  • La convocatòria té la voluntat de consolidar-se com a catalitzador i observatori dels nous reptes que afegeix la globalització de l'arquitectura contemporània, en la conservació i intervenció del patrimoni construït

  • El certamen està organitzat conjuntament amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

  • En el context actual, resulta imprescindible la divulgació, distinció i reconeixement de les obres i projectes de qualitat. D'aquesta manera, el Premi contribueix a la preservació de la memòria col·lectiva