AHI Architectural Heritage Intervention

“Contribuir a la revalorització del patrimoni com a camí de futur per a l'arquitectura del segle XXI és la nostra raó de ser; posar èmfasi en una visió diversa, rica i necessàriament complementària de la pràctica de la intervenció és la nostra missió i fer-ho mitjançant un treball reflexiu i propositiu, el veritable repte”.

Aquest projecte, fundat i dirigit des de 2011 per Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano i Jordi Portal, arquitectes membres de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA), al llarg de la seva trajectòria s'ha convertit en una plataforma que inclou quatre actuacions independents alhora que transversals.

El Premi Europeu, un certamen biennal que es converteix en catalitzador i aparador de la pluralitat d'enfocaments que planteja el camp de la intervenció a Europa.

La Biennal Internacional, el marc on contrastar i conèixer més de prop la intervenció de qualitat en el patrimoni arquitectònic de països no europeus.

L'Arxiu digital, una finestra viva i oberta que ofereix una panoràmica sobre la intervenció en la memòria del nostre entorn.

El Fòrum, lloc de trobada on participar d'un debat continu sobre les principals preocupacions i línies de pensament de la intervenció del patrimoni arquitectònic a Europa.
1 El meu compte
2 Entrada
3 Pagament
4 Drets
5 Finalitzar

La inscripció al Premi Europeu AHI i l'enviament del material requerit, únicament es pot realitzar via Internet i amb previ registre d'usuari.

Usuari nou

Si no té compte d'usuari en pot crear un introduint les següents dades. L'adreça de correu electrònic facilitada serà la utilitzada per contactar des de l'organització del Premi. Consulti la nostra política de privacitat.

Usuari registrat

Accedeixi al seu compte: podrà consultar, completar, modificar o afegir nous projectes fins al tancament de la inscripció.