AHI Architectural Heritage Intervention

“Contribuir a la revalorització del patrimoni com a camí de futur per a l'arquitectura del segle XXI és la nostra raó de ser; posar èmfasi en una visió diversa, rica i necessàriament complementària de la pràctica de la intervenció és la nostra missió i fer-ho mitjançant un treball reflexiu i propositiu, el veritable repte”.

Aquest projecte, fundat i dirigit des de 2011 per Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano i Jordi Portal, arquitectes membres de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA), al llarg de la seva trajectòria s'ha convertit en una plataforma que inclou quatre actuacions independents alhora que transversals.

El Premi Europeu, un certamen biennal que es converteix en catalitzador i aparador de la pluralitat d'enfocaments que planteja el camp de la intervenció a Europa.

La Biennal Internacional, el marc on contrastar i conèixer més de prop la intervenció de qualitat en el patrimoni arquitectònic de països no europeus.

L'Arxiu digital, una finestra viva i oberta que ofereix una panoràmica sobre la intervenció en la memòria del nostre entorn.

El Fòrum, lloc de trobada on participar d'un debat continu sobre les principals preocupacions i línies de pensament de la intervenció del patrimoni arquitectònic a Europa.

Patrimoni Arquitectònic en les dues ribes del Mediterrani: Catalunya i Algèria

La I Biennal Internacional AHI celebrada en 2013, es va estructurar sota el títol “Patrimoni Arquitectònic en les dues ribes del Mediterrani: Catalunya i Algèria”, i va comptar amb Algèria com a país convidat. Així, les ponències es van organitzar al voltant de les temàtiques, “Alger, la salvaguarda i el futur d'una ciutat patrimoni mundial” i “Catalunya, anàlisi de dos conjunts monumentals patrimoni mundial“, que va contraposar dues realitats patrimonials diferents.

Ponències
- La construcció històrica i l'actualitat de la Casba d'Alger
Ponent: Mourad Bouteflika. Director de conservació i restauració del Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura d'Algèria.
- Algèria. La Casba d'Alger. Pla permanent de salvaguarda i posada en valor del sector protegit de la Casba d'Alger
Ponents: Sr. Abdelwahab Zekagh. Director General de l'Oficina de Gestió i Explotació de Béns Culturals del govern d'Algèria. Sr. Lazhar Bounaffa. Director de l'Agència Nacional de sectors protegits.
- Poblet, potenciar el patrimoni i compaginar la vida monàstica Ponents: Pare Prior Lluc Torcal. Sr. Jordi Pardo. Arqueòleg i gestor cultural.
- L'antic hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, restauració i creació de nous usos
Ponent: Sr. Frederic Crespo. Arquitecte responsable de la gestió de les intervencions.