AHI Architectural Heritage Intervention

“Contribuir a la revalorització del patrimoni com a camí de futur per a l'arquitectura del segle XXI és la nostra raó de ser; posar èmfasi en una visió diversa, rica i necessàriament complementària de la pràctica de la intervenció és la nostra missió i fer-ho mitjançant un treball reflexiu i propositiu, el veritable repte”.

Aquest projecte, fundat i dirigit des de 2011 per Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano i Jordi Portal, arquitectes membres de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA), al llarg de la seva trajectòria s'ha convertit en una plataforma que inclou quatre actuacions independents alhora que transversals.

El Premi Europeu, un certamen biennal que es converteix en catalitzador i aparador de la pluralitat d'enfocaments que planteja el camp de la intervenció a Europa.

La Biennal Internacional, el marc on contrastar i conèixer més de prop la intervenció de qualitat en el patrimoni arquitectònic de països no europeus.

L'Arxiu digital, una finestra viva i oberta que ofereix una panoràmica sobre la intervenció en la memòria del nostre entorn.

El Fòrum, lloc de trobada on participar d'un debat continu sobre les principals preocupacions i línies de pensament de la intervenció del patrimoni arquitectònic a Europa.

L'arquitectura de la primera meitat del segle XX al Marroc

El Marroc va ser el país convidat de la II edició de la Biennal Internacional en 2015, en la qual es van organitzar les ponències entorn del tema: “L'arquitectura de la primera meitat del segle XX”. Amb relació a aquesta qüestió, les conferències es van articular sota la temàtica de “L'arquitectura del canvi de segle al Marroc” enfront de “El moviment modern a Catalunya”.

Ponències
- Rabat. Patrimoni compartit
Ponent: Faissal Cherradi, arquitecte. Responsable de projectes del Ministeri de Cultura del Regne del Marroc.
- L’arquitectura del segle XX a Casablanca
Ponent: Abderrahim Kassou, arquitecte i antropòleg. Expresident de Casamémoire.
- El patrimoni modern a Catalunya. DOCOMOMO
Ponent: Susana Landrove. Directora de Docomomo Iberico
- Com intervenir en l’arquitectura moderna: La casa Bloc
Ponentes: Victor Seguí i Marc Seguí, arquitectes.