AHI Architectural Heritage Intervention

“Contribuir a la revalorització del patrimoni com a camí de futur per a l'arquitectura del segle XXI és la nostra raó de ser; posar èmfasi en una visió diversa, rica i necessàriament complementària de la pràctica de la intervenció és la nostra missió i fer-ho mitjançant un treball reflexiu i propositiu, el veritable repte”.

Aquest projecte, fundat i dirigit des de 2011 per Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano i Jordi Portal, arquitectes membres de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA), al llarg de la seva trajectòria s'ha convertit en una plataforma que inclou quatre actuacions independents alhora que transversals.

El Premi Europeu, un certamen biennal que es converteix en catalitzador i aparador de la pluralitat d'enfocaments que planteja el camp de la intervenció a Europa.

La Biennal Internacional, el marc on contrastar i conèixer més de prop la intervenció de qualitat en el patrimoni arquitectònic de països no europeus.

L'Arxiu digital, una finestra viva i oberta que ofereix una panoràmica sobre la intervenció en la memòria del nostre entorn.

El Fòrum, lloc de trobada on participar d'un debat continu sobre les principals preocupacions i línies de pensament de la intervenció del patrimoni arquitectònic a Europa.

La Protecció i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic als Estats Units

La III Biennal Internacional es va celebrar en 2017, va tenir als Estats Units com a país convidat i la jornada es va articular entorn de la Protecció i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic en aquest país: Quins han estat i són els criteris específics que han definit el paradigma de la intervenció als Estats Units tant en el patrimoni construït com en l'àmbit urbanístic? Com afecta en la intervenció, la gestió i els usos, les diferències geogràfiques, culturals i econòmiques que defineixen el país?...
Aquestes i altres hipòtesis van ser objecte de reflexió i valoració per part dels participants en aquesta cita.

Ponències
- La noció de Patrimoni Arquitectònic als Estats Units i criteris per a la seva intervenció
Ponent: William Dupont, FAIA, arquitecte, director del Center for Cultural Sustainability i professor d’arquitectura a la Universitat de Texas, San Antonio.
-Casos d'estudi: El Projecte de preservació del MIT, d’Eero Saarinen, i els laboratoris Richards en la Universitat de Pennsylvania, de Louis Kahn
Ponent: David N. Fixler, arquitecte cofundador i expresident del Comitè Tècnic sobre el Patrimoni Modern, a l’Associació for Preservation Technology International (APT) i president de DOCOMOMO-US / New England.
- AIA, European Chapter
Ponent: Carsten Hanssen, arquitecte i vicepresident de l’AIA Europe
- Josep Lluís Sert i la seva petjada als Estats Units
Ponent: Jaume Freixa, arquitecte i president del Patronat de la Fundació Joan Miró de Barcelona