AHI Architectural Heritage Intervention

“Contribuir a la revalorització del patrimoni com a camí de futur per a l'arquitectura del segle XXI és la nostra raó de ser; posar èmfasi en una visió diversa, rica i necessàriament complementària de la pràctica de la intervenció és la nostra missió i fer-ho mitjançant un treball reflexiu i propositiu, el veritable repte”.

Aquest projecte, fundat i dirigit des de 2011 per Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano i Jordi Portal, arquitectes membres de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA), al llarg de la seva trajectòria s'ha convertit en una plataforma que inclou quatre actuacions independents alhora que transversals.

El Premi Europeu, un certamen biennal que es converteix en catalitzador i aparador de la pluralitat d'enfocaments que planteja el camp de la intervenció a Europa.

La Biennal Internacional, el marc on contrastar i conèixer més de prop la intervenció de qualitat en el patrimoni arquitectònic de països no europeus.

L'Arxiu digital, una finestra viva i oberta que ofereix una panoràmica sobre la intervenció en la memòria del nostre entorn.

El Fòrum, lloc de trobada on participar d'un debat continu sobre les principals preocupacions i línies de pensament de la intervenció del patrimoni arquitectònic a Europa.

Els valors de la modernitat, Barragán i Sostres

En 2019 té lloc la IV Biennal Internacional AHI, cita en la qual sent Mèxic el país convidat, es debat entorn de “els valors de la modernitat, Barragán i Sostres. La intervenció en el patrimoni arquitectònic a Mèxic”.

En ella participen experts de diverses disciplines i s'articula entorn de dos grans temes i propòsits:
d'una part, oferir una mirada raonada i crítica sobre diverses intervencions patrimonials originàries de Mèxic; i per una altra, se centraran a proposar una anàlisi entorn del valor de l'arquitectura domèstica en el moviment modern, amb Luis Barragán com a gran exemple d'aquesta arquitectura a Mèxic enfront de Josep Maria Sostres, arquitecte català l'obra del qual resulta idònia per a establir un diàleg de tu a tu amb Barragán.

Ponències
- Anàlisis de les intervencions sobre el patrimoni arquitectònic al sud-est de Mèxic
Ponent: Armando Montejano. Arquitecte, fundador i director del despatx Taller Fulano i catedràtic de la Universitat La Salle i Estudio Creativo de Cancún.
- Una visió global del sistema de gestió del Patrimoni Cultural a Mèxic
Ponent: Valeria Valero. Arquitecta i Coordinadora Nacional de Monuments Històrics de l’Institut Nacional d’Antropologia i Història de Mèxic.
- Temps i tradició. El valor domèstic de l’arquitectura de Luis Barragán
Ponent: Mara Partida. Arquitecta, professora associada de projectes a ETSAB UPC i codirectora del despatx internacional Mendoza Partida.
- El patrimoni cultural català: gestió, protecció, conservació del patrimoni arquitectònic
Ponent: Elena Belart. Arquitecta i cap de Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni Cultural.
- La modernitat domèstica de Sostres, la casa Moratiel
Ponent: Enric Batlle. Arquitecte cofundador de l'estudi d'arquitectura batlleiroig.