AHI Architectural Heritage Intervention

“Contribuir a la revalorització del patrimoni com a camí de futur per a l'arquitectura del segle XXI és la nostra raó de ser; posar èmfasi en una visió diversa, rica i necessàriament complementària de la pràctica de la intervenció és la nostra missió i fer-ho mitjançant un treball reflexiu i propositiu, el veritable repte”.

Aquest projecte, fundat i dirigit des de 2011 per Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano i Jordi Portal, arquitectes membres de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA), al llarg de la seva trajectòria s'ha convertit en una plataforma que inclou quatre actuacions independents alhora que transversals.

El Premi Europeu, un certamen biennal que es converteix en catalitzador i aparador de la pluralitat d'enfocaments que planteja el camp de la intervenció a Europa.

La Biennal Internacional, el marc on contrastar i conèixer més de prop la intervenció de qualitat en el patrimoni arquitectònic de països no europeus.

L'Arxiu digital, una finestra viva i oberta que ofereix una panoràmica sobre la intervenció en la memòria del nostre entorn.

El Fòrum, lloc de trobada on participar d'un debat continu sobre les principals preocupacions i línies de pensament de la intervenció del patrimoni arquitectònic a Europa.

Acta del jurat 2017

Acta del jurat 2017

22 juny 2017

Barcelona, a 14 de juny de 2017
 
Es reuneixen en la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya de Barcelona (Plaça Nova, 5) els membres dels jurats de les quatre categories del Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA, constituïts pels senyors:
 
Categoria A (Intervenció en el patrimoni construït)
Inês Vieira da Silva. Arquitecta. Portugal
Ignacio Pedrosa. Arquitecte. Espanya
Marc Aureli Santos. Arquitecte. Espanya
 
Categoria B (Espais exteriors)
Ian Mcknight. Arquitecte. UK
Celestino García Braña. Arquitecte. Espanya
Pere Buil. Arquitecte. Espanya
 
Categoria C (Planejament)
Alessandro Alì. Arquitecte. Itàlia    
Carles Enrich. Arquitecte. Espanya
Cristina Mata. Arquitecte. Espanya
 
Categoria D (Divulgació)
Carsten Hanssen. Arquitecte. Holanda
Fernando Cobos. Arquitecte. Espanya
Montserrat Villaverde. Historiadora. Espanya


CONSIDERACIONS PRÈVIES
Durant el mes de maig el jurat ha procedit a estudiar, avaluar i analitzar la documentació de les 189 candidatures presentades (124 en la categoria A, 35 en la B, 11 en la C i 19 en la D), d’acord amb els criteris establerts en les bases del Premi.

A partir d’aquesta primera valoració n’han sortit els finalistes de cada categoria, dels quals avui se’n decideix els guanyadors. Els finalistes són les propostes amb major número de puntuació obtinguda d’acord amb els criteris i punts establerts en les bases per a cadascuna de les categories. La classificació d’aquesta primera avaluació no en determina el guanyador.

En les categories B, C i D del premi, d'acord amb les bases, el nombre de finalistes ha estat 4 (inclòs el guanyador). En la Categoria A, a causa de l'alta participació, la qualitat de les propostes i la diversitat d'opinions en els criteris de puntuació, es va decidir incloure un total de 6 obres en la discussió final.
 
FINALISTES
En la categoria A (Intervenció en el patrimoni construït) les obres finalistes, resultat de les valoracions realitzades, són les següents:
064A. Convento das Bernardas Conversion (Eduardo Souto Moura)
106A. Cooking School in a former Slaughterhouse (Sol89)
032A. Restoration of the Palace and gardens of San Telmo Presidential Seat of the Government of Andalusia (Guillermo Vázquez Consuegra)
068A. Restauration of `Pi des Català’ Tower. XVIII (Marià Castellò, Arquitecte)
095A. Santa Maria de Vilanova de la Barca ( AleaOlea architecture & landscape)
076A. Skjern River Pump Stations (Johansen Skovsted Arkitekter)


El jurat, després d'analitzar les 124 propostes de la categoria, constata que, dins de l'alta qualitat general, existeixen propostes de molt diversa escala, dificultat, ambició i sensibilitat. Algunes d'elles es caracteritzen per la seva clara finalitat de recuperar el patrimoni amb precisió i fidelitat. En aquest sentit, el jurat proposa, en futures convocatòries, considerar una categoria especial de restauració arquitectònica.

En la categoria B (Espais exteriors), per aplicació de les valoracions emeses pels diferents membres del jurat, van sortir finalistes les següents obres:
033B. Caramoniña allotments (Abalo Alonso Arquitectos)
027B. Restoration of the irrigation system at the thermal orchards in Caldes de Montbui (Cíclica + Cavaa)
009B. Pedra da Ra Lookout point (Carlos Seoane)
017B. The king Little Path (Luis Machuca Santa Cruz)


El jurat vol deixar constància, en primer lloc, de la qualitat de la majoria de les obres presentades, així com l'esforç d'aquestes intervencions per relacionar-se amb paisatges de valor patrimonial. I d'altra banda, subratlla que en la majoria d'elles s'han detectat condicions i actituds projectuals comunes, característiques de la situació d'Europa els últims anys.
 
En la categoria C (Planejament), els treballs finalistes resultants són els següents:
001C. The Special Plan for heritage protection of the Old Village of Sant Andreu del Palomar (Joan Casadevall Serra)
002C. Cultural Termites ( Aleksandra Ajzenhamer / Vito Boševski)
003C. Master Plan of the Hospital Real (Javier Gallego Roca Architect)
004C. Programmatic and Urban Study for the Citroen Building (MSA / Wessel De Jonge)


El jurat ha valorat l'alt nivell de les propostes presentades, la diversitat d'intervenció de les mateixes, la documentació gràfica així com les diferents escales dels treballs. 
S'han destacat dos tipus de propostes, unes centrades en el planejament urbanístic i que requereixen una reglamentació normativa i una planificació en el temps per a la seva implementació, i altres més centrades en estudis tipològics exhaustius d'edificis complexos de diferents èpoques. Aquesta diversitat enriqueix la categoria i ofereix un panorama ampli dels instruments de planejament per a la intervenció en el patrimoni.
 
En la Categoria D (Divulgació), els treballs finalistes són els següents:
017D. VerSus: Lessons from Vernacular Heritage to Sustainable Architecture (ESG/ Escola Superior Gallaecia and Partners. Coordinator Mariana Correia)
011D. Glèises en Encurnanclinc de la Vall d’Aran (Josep Lluís i Ginovart)
010D. A Strategy of Spreading. New Museum of the “Peral” Submarine. (José Manuel Chacón Bulnes / Juan Ignacio Chacón Bulnes / Diego Quevedo Carmona)
014D. The dissemination of Casa Museo Amatller to the visitors (Fundación Privada Instituto Amatller de Arte Hispánico)


El jurat exposa que, en general, la qualitat ha estat bona i apunta que les obres presentades són una mostra de la diversitat en les maneres d'aproximació a la difusió del patrimoni; a les diferents escales, tant físiques com econòmiques, als diferents àmbits geogràfics tant locals com internacionals. Constata a més, la importància d'una bona visibilitat a Internet i a les xarxes socials a través de diversos formats.
 
GUANYADORS
Una vegada revisada i reestudiada la selecció de finalistes anterior, es procedeix a decidir el guanyador per a cada una de les quatre categories que conformen el Premi. El Jurat de cada categoria emet el següent veredicte:
 
En la categoria A es decideix proclamar guanyadora l’obra: 
064A. Convento das Bernardas Conversion (Eduardo Souto Moura)
Entre els sis finalistes, el jurat decideix atorgar el premi al projecte de conversió del Convent de les Bernardas a Tavira d'Eduardo Souto de Moura. Es valora especialment la dificultat d'obtenir una gran qualitat arquitectònica en una promoció de l'àmbit privat sense menyscapte de les qualitats arquitectòniques i patrimonials del convent original transformant-ho en un conjunt residencial d'allotjaments turístics.

En la categoria A es decideix atorgar una menció especial al treball:
068A. Restauration of `Pi des Català` Tower. XVIII (Marià Castellò Arquitecte)
Per la precisió de la intervenció, per la seva senzillesa i eficàcia. D'aquesta manera, el jurat vol reconèixer intervencions patrimonials de menor escala, buscant un equilibri en el premi.

En la categoria B es decideix proclamar guanyadora l'obra:
033B. Caramoniña allotments (Abalo Alonso Arquitectos)
En el conjunt dels projectes finalistes destaca una actitud sensible amb els entorns lligats al paisatge, ja sigui natural o productiu. Una intervenció que posa en valor i preserva un patrimoni social, el paisatge productiu. Una proposta que sorgeix de manipular amb mestratge pocs elements, de manera subtil i imbricada, per dibuixar magistralment un lloc i fent possibles nous recorreguts que ho permeten actiu i que li atorguen una nova i alhora antiga identitat.

En la categoria C es decideix proclamar guanyador el treball:
001C. The Special Plan for heritage protection of the Old Village of Sant Andreu del Palomar (Joan Casadevall Serra)
El jurat valora el treball guanyador de la categoria C destacant la seva aproximació al barri des del vessant històric i social, especialment el seu enfocament, sensible a la demanda veïnal. Remarca el valor del document com a instrument de planejament de caràcter tècnic i executiu que permet intervenir en un centre històric atenent a l'estructura morfològica del barri, els seus espais verds, la diversitat tipològica i la configuració del carrer a partir de les façanes. Així mateix, assenyala que l'anàlisi tipològica incrementa el coneixement per a les futures intervencions i com a conseqüència eleva el nivell d'edificis protegits respecte al pla anterior, posant en valor el patrimoni popular de les “cases de cos”. Finalment, subratlla la reivindicació del patrimoni natural mitjançant la proposta de recuperació dels patis interiors com a espais verds mantenint la seva condició domèstica.

En la categoria C es decideix atorgar una menció especial al treball: 
004C. Programmatic and Urban Study for the Citroen Building (MSA / Wessel De Jonge)
El jurat considera que mereix una menció en afrontar la reutilització del patrimoni industrial i el reconeixement de l'arquitectura moderna, inserint un nou programa que advoca per la mescla d'usos i intervencions que dialoguen amb l'edifici existent. Es tracta d'un projecte que aborda la complexitat de la seva escala com si d'una actuació urbana es tractés. Al seu torn, presenta un interessant estudi tipològic amb gradació del nivell d'intervenció.

En la categoria D es decideix proclamar guanyador el treball: 
017D. VerSus: Lessons from Vernacular Heritage to Sustainable Architecture (ESG/ Escola Superior Gallaecia and Partners. Coordinator Mariana Correia)
El jurat ha considerat que el projecte guanyador conjumina estudi científic amb reivindicació pràctica de maneres constructives que sense deixar de ser tradicionals i "patrimoni" són veritablement sostenibles i contemporanis. Versus, amb un ampli i rigorós equip multidisciplinari internacional, treballant veritablement en xarxa, destaca especialment per la divulgació d'aquesta arquitectura vernacla en múltiples formats i nivells, des de la conscienciació de les societats que l'habiten fins a la comunitat científica internacional.


Concloses les deliberacions a les 20.30 es dóna lectura a la present acta, la qual resulta aprovada per unanimitat, i s’agraeix als presents la seva assistència, tot aixecant la sessió.

 

Organitzat per

Patrocinat per