AHI Architectural Heritage Intervention

“Contribuir a la revalorització del patrimoni com a camí de futur per a l'arquitectura del segle XXI és la nostra raó de ser; posar èmfasi en una visió diversa, rica i necessàriament complementària de la pràctica de la intervenció és la nostra missió i fer-ho mitjançant un treball reflexiu i propositiu, el veritable repte”.

Aquest projecte, fundat i dirigit des de 2011 per Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano i Jordi Portal, arquitectes membres de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA), al llarg de la seva trajectòria s'ha convertit en una plataforma que inclou quatre actuacions independents alhora que transversals.

El Premi Europeu, un certamen biennal que es converteix en catalitzador i aparador de la pluralitat d'enfocaments que planteja el camp de la intervenció a Europa.

La Biennal Internacional, el marc on contrastar i conèixer més de prop la intervenció de qualitat en el patrimoni arquitectònic de països no europeus.

L'Arxiu digital, una finestra viva i oberta que ofereix una panoràmica sobre la intervenció en la memòria del nostre entorn.

El Fòrum, lloc de trobada on participar d'un debat continu sobre les principals preocupacions i línies de pensament de la intervenció del patrimoni arquitectònic a Europa.

Acta del Jurat 2021

Acta del Jurat 2021

01 juliol 2021

Barcelona, a 16 de juny de 2021

Es reuneixen en la seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya de Barcelona (Plaça Nova, 5) els membres dels jurats de les quatre categories del Premi Europeu d'Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, constituïts pels senyors:

Categoria A (Intervenció en el patrimoni construït)
António Jorge Fontes. Arquitecte. Portugal
David Lorente. Arquitecte. Espanya
Marco Antonio Garcés. Arquitecte. Espanya

Categoria B (Espais exteriors)
Delphine Péters. Arquitecta, Bèlgica*
Olga Felip. Arquitecta. Espanya*
Isabel Aguirre. Arquitecta. Espanya

Categoria C (Planejament)
Sascha Wienecke. Arquitecte. Alemanya*
Sebastià Jornet. Arquitecte. Espanya*
Joaquín Pérez-Goicoechea. Arquitecte. Espanya

Categoria D (Divulgació)
Peter Cachola. Arquitecte. Alemanya
Laida Memba. Arquitecta. Espanya
Joan Olona. Arquitecte. Espanya

Així mateix, l’arquitecte belga Francis Metzger qui, junt amb els membres de l'equip directiu del Premi, Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano i Jordi Portal, actuaran com a jurat en l'elecció de la Menció Especial de Restauració.
*En el cas dels membres del jurat: Delphine Péters, Olga Felip, Sascha Wienecke i Sebastià Jornet, la participació és telemàtica.

CONSIDERACIONS PRÈVIES
Durant el mes de maig el jurat ha procedit a estudiar, avaluar i analitzar la documentació de les 294 candidatures presentades (202 en la categoria A, 49 en la B, 14 en la C i 29 en la D), d'acord amb els criteris establerts en les bases del Premi.
A partir d'aquesta primera valoració, en la categoria A i B, el jurat es va reunir telemàticament per preseleccionar 16 i 10 treballs, respectivament, que es van fer públics el 20 de maig de 2021. En totes dues categories, els finalistes i els guanyadors es decidiran avui. Mentre que, en les categories C i D els finalistes són les propostes amb major número de puntuació obtinguda d'acord amb els criteris i punts establerts en les bases. La classificació d'aquesta primera avaluació no determina el guanyador.
En les categories A, B i D del premi, el jurat a causa de l'alta participació i la qualitat de les propostes ha estimat que el nombre de finalistes hagi estat 5 (inclòs el guanyador). Per part seva, en la Categoria C, d'acord amb les bases, els finalistes han estat 4. Mentre que, en la Menció Especial de Restauració, davant l'alt nivell de les intervencions i la diversitat d'opinions i criteris, s'ha considerat premiar 2 obres.

SELECCIONATS
En la categoria A (Intervenció en el patrimoni construït) les obres seleccionades, resultat de les primeres valoracions realitzades, han estat les següents 16:

En la categoria B (Espais exteriors) les obres seleccionades, resultat de les primeres valoracions realitzades, han estat les següents 10:

FINALISTES
En la categoria A  (Intervenció en el patrimoni construït) després d'analitzar amb profunditat i discutir sobre les 16 obres seleccionades, s'ha decidit declarar com a obres finalistes les següents cinc candidatures:

El jurat, després d'analitzar les 202 propostes de la categoria, constata l'alt nivell de moltes d'aquestes i la dificultat d'identificar les millors sent els programes, els condicionants, els clients, etc. tan diferents. Després d'un intens debat ha identificat cinc propostes que encarnen i representen diferents maneres d'afrontar la intervenció patrimonial i que destaquen sobre la resta:

En primer lloc, el projecte Brasserie Gallia de Maxime Jansens Architecture i Erwan Bonduelle Architecture destaca entre un grup d'obres que representen el domèstic. Amb una Arquitectura humil, frugal, sòbria, reversible, enginyosa i una Sostenibilitat ben entesa, que a través de l'ús i l'activitat és capaç d'equilibrar necessitats i disponibilitats d'energia.

La intervenció Hotel Nomad de Buchner Bründler Architekten sobresurt entre un grup d'obres que mostren la dificultat de treballar des del sector empresarial. A partir d'un edifici original molt interessant dels anys 50, s'intervé mantenint els seus principals valors, recuperant els que estaven ocults i afegint els necessaris i, encara que el resultat pugui semblar de nova creació, es treballa utilitzant els mateixos atributs materials, espacials i lumínics que es percebien en el treball original.

Per part seva, l'Estadi Olímpic de Hèlsinki de k2s architects i Arkkitehdit NRT, a través de la recuperació arquitectònica ha aconseguit també la recuperació d'un símbol de la memòria col·lectiva del país. Amb una solució de rigor tècnic i una arquitectura discreta de l'ampliació que se subordina al conjunt, es consoliden els millors valors que el procés històric de l'edifici ha anat afegint al llarg del temps, no sols els originals sinó totes les fases històriques.

De BIC Monastery of Sant Pedro de Eslonza de Rodríguez Valbuena Arquitectos destaca d'entre les obres que intervenen sobre el patrimoni arqueològic. Amb intervencions molt controlades i mínimes s'aconsegueix recuperar la lectura històrica de les ruïnes d'un monestir. A través del treball en planta es consoliden els espais i, a través, de la incorporació d'elements estructurals de fitació es consolida la vida de la ruïna. A més, s'ha aconseguit no concloure el procés i apuntar de manera precisa i intel·ligent a les fases futures.

Mentre que en el cas del Real Museu de Belles arts (KMSKA) de la ciutat d'Anvers, Bèlgica, de la signatura KAAN Architecten exposa que es tracta d'una decisió, fruit de valorar que d'una part, la complexitat i la gran escala no han estat impediment per a resoldre de manera unitària i respectuosa la seva modernització; d'una altra, que la necessitat de la inserció de nous volums no ha alterat la percepció exterior i interior del museu, adaptant-se i acomodant-se a les noves necessitats. A més, el projecte, encara que redefineix la totalitat del museu, la percepció i autenticitat de l'edifici no es veu alterada malgrat el contrast entre zones. De fet, en algunes d'elles, el respecte a l'existent és màxim i en unes altres, les aportacions conviuen harmoniosament amb l'existent.

En la categoria B (Espais exteriors), per aplicació de les valoracions emeses pels diferents membres del jurat, s’han seleccionat com a finalistes les següents obres:

El jurat vol deixar constància que per a triar els finalistes i el projecte guanyador d'entre els 10 seleccionats ha tingut en compte els següents criteris: El respecte per les preexistències que es trobaven en el lloc de la intervenció, l'elecció dels materials adequats tenint en compte el lloc, la cura dels detalls en la definició del projecte i la capacitat d'integrar l'ús social a la solució donada.

En la categoria C (Planejament), ), els treballs finalistes resultants són els següents:
  • 005C_Urban Development Planning favours Heritage (Ajuntament de Vic)
  • 009_Nova Esquerra de l'Eixample urban landscape study (Sara Bartumeus, Anna Renau, Rosa Escala)
  • 013_Special Urban Plan of the enclosed village Mas de Bondia (Territoris xlm)
  • 014C_Previous Study for the Recovery of Canal de la Infanta and Rec Vell (Eva Jiménez Gómez, Xavier Llobet I Ribeiro, Ferran Sagarra I Trias)

El jurat ha distingit aquests projectes per l'estudi molt rigorós dels espais d'intervenció i per tenir una visió molt viva i social del planejament. Una visió creuada que es presta molt a la materialitat dels entorns. Les propostes finalistes es divideixen entre les que engloben un treball més complet que inclouen tant l'estudi com les propostes normatives, i les que aprofundeixen més en l'anàlisi i l'estudi de l'entorn, totes elles d'un gran nivell.

En la categoria D (Divulgació), els treballs finalistes són els següents:
007D_Two Houses (Verena von Beckerath)
012D_Iberian DOCOMOMO Registers: documentation and dissemination of Modern Movement (Fundación Docomomo Ibérico)
016D_Good practices of volunteering for European cultural Heritage (European Heritage Volunteers)
020D_Industrial Heritage of Tbilisi ( MUA)
023_Re-Edificatoria (Adrià Goula)

El jurat exposa que ha entès com a necessari detectar les diferents formes de valorar el patrimoni, que de manera innovadora aconsegueixen preservar-lo i que en el seu objectiu de difondre'l, incorporen el criteri d'aconseguir a un públic més ampli. És per això que, alguns aspectes del patrimoni se'ns mostren més enllà de la mateixa arquitectura i de la transferència del seu coneixement.

GUANYADORS
Una vegada revisada i reestudiada la selecció de finalistes anterior, es procedeix a decidir el guanyador per a cadascuna de les quatre categories que conformen el Premi. El Jurat de cada categoria emet el següent veredicte:

En la categoria A es decideix proclamar guanyadora l'obra:
172A. Royal Museum of Fine Arts, KMSKA (KAAN Architecten

En la categoria B es decideix proclamar guanyadora l'obra:
047B_Synagogue Square (el fabricante de espheras, Grupo Aranea, Cel-Ras Arquitectura)

En el conjunt dels 5 projectes finalistes destaca l'obra plaça de la Sinagoga d'Onda (Castelló) autoria del fabricante de espheras, Grup Aranea i Cel-Ras Arquitectura, una intervenció en el patrimoni arqueològic dels segles XI-XII que va ser declarat bé d'interès cultural en 1967. El projecte que s'ha desenvolupat en un enclavament molt degradat, aconsegueix posar en valor les restes trobades –antics palaus àrabs o les ruïnes d'una església cristiana–, que constaten la seva rellevància urbana passada, alhora que, aconsegueix adaptar el lloc com a espai de trobada. Destaca, a més, la solució per a integrar els diferents nivells, la qual és capaç de recuperar antics murs i crear espais d'ombra jugant amb les llums que genera la gran estructura metàl·lica central que connecta el nivell superior. Per part seva, l'estratègica plantació de l'arbratge suavitza la materialitat del construït, generant amables zones d'estar, mentre que, la sobrietat de les línies i dels materials s'integren amb naturalitat en el context urbà. El resultat és un lloc arqueològic que es converteix en un espai viu i actual. 

En la categoria C  es decideix proclamar guanyador el treball:
009_Nova Esquerra de l'Eixample urban landscape study (Sara Bartumeus, Anna Renau, Rosa Escala)

El jurat ha valorat com a guanyador l'Estudi de paisatge urbà de la Nova Esquerra de l'Eixample de Barcelona de les arquitectes Sara Bartumeus, Anna Renau i Rosa Escala. S'ha volgut destacar la sensibilitat de la proposta per ressaltar la visió diferent de com aproximar-se a un espai històric, donant valor no tant a edificacions físiques, sinó al negatiu d'aquests, a la memòria col·lectiva i a les relacions que es generen entorn d'aquests buits i els paisatges generats. L'estudi aporta una metodologia rigorosa sobre la qualitat del paisatge urbà d'aquesta part de la ciutat, en la qual s'entremesclen els valors socials, amb la significació de les emergències singulars convertides en condensadors d'activitat, sobre un territori d'una evolucionada isotropia urbana, que presta una especial atenció a la porositat d'un teixit d'una alta compacitat urbana.

En la categoria D es decideix proclamar guanyador el treball:
007D_Two Houses (Verena von Beckerath)

L'obra guanyadora és Two Houses de Verena von Beckerath. El jurat ha considerat la idea de posar en valor el relat que exposa com uns arquitectes japonesos que van estudiar en la Bauhaus en els anys 20, de tornada al seu país, van transmetre el coneixement arquitectònic que havien adquirit. I com els seus alumnes, en el segle XXI, reben i es fan pròpia la història d'un patrimoni que va més enllà de la mateixa arquitectura.
És per això que aquesta metodologia mereix ser premiada com a exemple de com el patrimoni ha de ser transmès.

Menció Especial de Restauració
Entre totes les obres presentades, s’atorga una Menció Especial de Restauració a aquella intervenció que des del punt de vista tècnic i metodològic ha destacat per la seva qualitat, precisió i respecte. 

044A_Casa Batlló (Xavier Villanueva, Ignasi Villanueva, Mireia Bosch y Ana Atance)
065A_Torre de la Iglesia de Santa María Magdalena (Pedro Rodríguez Cantalapiedra)


Després d'analitzar minuciosament tots els treballs presentats de totes les categories, en aquesta edició s'ha considerat atorgar aquest reconeixement a dues obres, els programes de les quals tenen la característica d'oferir un lloc accessible i restaurat respectant la identitat de l'obra.
En primer lloc, la intervenció realitzada a la Casa Batlló per Villanueva, Villanueva, Bosch i Atance per oferir una restitució respectuosa i tècnicament d'alta qualitat que possibilita el ressorgiment d'un projecte inicial que ha desaparegut parcialment i aconsegueix la recuperació d'una obra que havia estat alterada. El segon projecte que ha rebut aquest reconeixement és la Torre de l'Església de Santa María Magdalena a Matapozuelos (Valladolid) de Pedro Rodríguez Cantalapiedra. Una intervenció –també tècnicament d'altíssim nivell– que permet el descobriment d'una part interior de l'edifici mitjançant la possibilitat d'accedir a la torre, la qual, al seu torn, ofereix un nou ús: el fet de gaudir d'una inigualable panoràmica de l'entorn. En definitiva, aquesta obra exemplifica com les tècniques, el rigor i la metodologia implícits a una restauració, són més apreciables si el programa permet al públic donar vida al lloc.

Concloses les deliberacions a les 19.30 h es dóna lectura a la present acta, la qual resulta aprovada per unanimitat, i s'agraeix als presents la seva assistència, aixecant-se la sessió.