AHI Architectural Heritage Intervention

“Contribuir a la revalorització del patrimoni com a camí de futur per a l'arquitectura del segle XXI és la nostra raó de ser; posar èmfasi en una visió diversa, rica i necessàriament complementària de la pràctica de la intervenció és la nostra missió i fer-ho mitjançant un treball reflexiu i propositiu, el veritable repte”.

Aquest projecte, fundat i dirigit des de 2011 per Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano i Jordi Portal, arquitectes membres de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA), al llarg de la seva trajectòria s'ha convertit en una plataforma que inclou quatre actuacions independents alhora que transversals.

El Premi Europeu, un certamen biennal que es converteix en catalitzador i aparador de la pluralitat d'enfocaments que planteja el camp de la intervenció a Europa.

La Biennal Internacional, el marc on contrastar i conèixer més de prop la intervenció de qualitat en el patrimoni arquitectònic de països no europeus.

L'Arxiu digital, una finestra viva i oberta que ofereix una panoràmica sobre la intervenció en la memòria del nostre entorn.

El Fòrum, lloc de trobada on participar d'un debat continu sobre les principals preocupacions i línies de pensament de la intervenció del patrimoni arquitectònic a Europa.

La 6a edició del Premi reconeix intervencions fetes amb criteris de sostenibilitat i inclusivitat en equipaments urbans culturals i habitatge social

La 6a edició del Premi reconeix intervencions fetes amb criteris de sostenibilitat i inclusivitat en equipaments urbans culturals i habitatge social

01 juny 2023

El Jurat Internacional del Premi Europeu AHI ha concedit el Premi de la categoria de Patrimoni Construït a la rehabilitació de la Neue Nationalgalerie de Berlin, un dels més importants exemples del moviment modern, realitzada pel despatx de David Chipperfiled, darrer guanyador del Pritzker. L’obra guanyadora de la categoria d’Espais Exteriors és la restauració ecològica del jardí de El Tanque Garden, a Santa Cruz de Tenerife, de l’arquitecte Fernando Menis, un espai cultural ubicat en els dipòsits d’una antiga refineria de petroli. Pel que fa a la categoria de Planejament, el Jurat ha premiat la Regeneració dels barris de Gràcia de Barcelona, del despatx Jornet Llop Pastor Arquitectes, juntament amb la Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona. Finalment, en la categoria de Difusió, el Premi s’ha atorgat a la pel·lícula “La vie en kit”, de l’arquitecta i realitzadora belga Elodie Degavre.

Enguany el Premi Europeu AHI ha atorgat també dues Mencions especials, escollides entre la totalitat de projectes presentats: la de Restauració, que s’ha concedit al projecte de restauració del Gruuthusemuseum de Bruges, Bèlgica, projecte realitzat pel despatx B-juxta architecten; i una de nova creació, la New European Bauhaus, que el Jurat ha concedit a dos projectes: d’una banda, el de 34 habitatges socials d’emergència ubicats a Sant Feliu de Llobregat, del despatx MIM-A (Mariona Benedito i Martí Sanz) i, de l’altra, el Pla Director de Rehabilitació Integrada del Barri de Las Flores, a A Coruña, realitzat pel despatx d’arquitectura Territoris XLM i BCQ arquitectura. 

El Premi és una iniciativa biennal promoguda per la plataforma barcelonina AHI, Architectural Heritage Intervention, i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En la seva sisena edició s’han presentat un total de 241 projectes, de despatxos d’arquitectura provinents de 28 països europeus, la xifra més alta mai aconseguida. 

Celebrant ja els 12 anys d’existència, el Premi segueix creixent en notorietat i reconeixement a Europa, com ho demostra el fet que un 55% dels projectes presentats correspon a participants que s’hi han inscrit per primer cop. Així doncs, es consolida com el Premi europeu referent en rehabilitació arquitectònica, juntament amb l’Europa Nostra.


Premi a la categoria de Patrimoni Construït
El Jurat internacional de la categoria de Patrimoni Construït, format per les arquitectes Dikkie Scipio i Susana Valbuena, i l’arquitecte Kimmo Lintula, ha guardonat la rehabilitació de la Neue Nationalgalerie de Berlin, de l’estudi anglès David Chipperfield Architects. Exemple del moviment modern, fou dissenyada per l’arquitecte Mies van der Rohe i inaugurada l’any 1968, per acollir la col·lecció d’art del segle XX de la ciutat de Berlin.
El Jurat considera que la intervenció realitzada fa tornar a l’edifici al seu estat original, de manera que “és gairebé com si res hagués passat perquè tot passi. Es tracta d’un treball fet amb cura, que intervé fins al més petit detall tècnic, i que dóna com a resultat una expressió arquitectònica potent. Arquitectura, patrimoni i intervencions en la seva millor expressió”.

Premi a la categoria d’Espais exteriors
Per la seva part, el Jurat internacional format pels arquitectes Chris Rankin i Pasqual Herrero, i l’arquitecta Maria Viñé, ha premiat la restauració ecològica del jardí de El Tanque Garden, de Santa Cruz de Tenerife, de l’arquitecte Fernando Menis, com a millor obra de la categoria d’Espais exteriors. El Jardí del Tanque és la restauració ecològica d'una zona postindustrial, patrimoni protegit des del 2014, que dota el barri de Cabo Llanos de Santa Cruz de Tenerife amb el seu primer espai públic verd.
El Jurat considera que el projecte “treballa amb l'ecologia i el patrimoni per oferir un espai públic creatiu, cultural i socialment inclusiu. El projecte demostra sensibilitat a totes les escales, fins i tot en la reutilització de residus industrials per al disseny de mobiliari i il·luminació”. El Jardí del Tanque "és un projecte molt complet en termes de sostenibilitat, beneficis socials i respecte a la identitat local i disseny del paisatge".

Premi a la categoria de Planejament
El Jurat internacional de la categoria de Planejament, composat per les arquitectes Sara Bartumeus i Maria Chiara Tosi, així com l’arquitecte Carlo Atzeni, ha donat el Premi a la Regeneració dels barris de Gràcia de Barcelona, del despatx Jornet Llop Pastor Arquitectes, juntament amb la Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona.
El Jurat destaca del projecte premiat la seva “proposta innovadora per afrontar els desafiaments de la contemporaneïtat, del canvi climàtic i de la inclusivitat social a través de l’habitatge assequible dins del context històric on es troba. El projecte trasllada els principis de la preservació del patrimoni edificat a l’estructura urbana, al paisatge urbà ordinari i proposa una regulació urbanística que incorpora la dimensió ambiental”. Es destaca també la implicació del sector privat en el projecte de rehabilitació mediambiental.

Premi a la categoria de Divulgació
Finalment, el Jurat internacional de la categoria de Divulgació, format pels arquitectes Devi Kituashvili i Nicola Regusci, i l’arquitecta Verena von Beckerath, ha guardonat el documental “La vie en kit, une aventure architecturale”, de l’arquitecta i realitzadora belga Elodie Degavre. El film narra com, als anys 70, quatre arquitectes van pensar en les cases del futur, creant projectes eclèctics a les ciutats de Bruxelles, Charleroi i Lieja, amb l’objectiu de posar l’habitant i les seves necessitats al centre del procés constructiu. La pel·lícula és una coproducció amb la Radio Télévision Belge Francophone (RTBF).
El Jurat destaca del projecte la “seva singularitat de la seva temàtica, que permet descobrir la història poc coneguda d’uns arquitectes que van treballar des d’un enfoc utòpic i idealista, i com la seva manera d’entendre l’arquitectura pren rellevància en l’actualitat. També destaquen la varietat de plans i angles en què està filmat el documental, capaços de transmetre la compacitat i funcionalitat de l‘arquitectura que mostren”.

Menció especial New European Bauhaus per a dos projectes espanyols
El Jurat de la Menció New European Bauhaus (NEB), format pels directors del Premi, els arquitectes Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano i Jordi Portal, juntament amb l’eurodiputat Marcos Ros, han atorgat aquesta Menció especial a la reconversió d’un edifici d’oficines de Sant Feliu de Llobregat en un equipament de 34 habitatges socials d’emergència, projecte del despatx MIM-A (dels arquitectes Mariona Benedito i Martí Sanz).
El Jurat ha destacat que la reconversió “combina perfectament i reflexa tots els valors de la Nova Bauhaus Europea: “la sostenibilitat, gràcies a la millora i optimització dels envoltants per aconseguir una millor eficiència energètica i il·luminació natural; la bellesa, traduïda en la millora de la superfície construïda; i l’eix inclusiu, inherent a l’habitatge d’emergència, que en aquest cas ha aconseguit espais habitables de màxima qualitat amb una economia de mitjans rellevant”. El projecte de reconversió “és una excel·lent resposta, resolta de forma elegant i eficient, a l’actual demanda social”.

El Jurat també ha guardonat amb aquesta Menció el Pla Director de Rehabilitació Integrada del Barri de Las Flores, a La Corunya, realitzat pel despatx d’arquitectura Territoris XLM i BCQ Arquitectura. En aquest cas, el Jurat considera el projecte “inspirador, l’aspecte més valuós del qual és el caràcter integral i social de la proposta, que aborda una problemàtica estesa a tota Europa proposant solucions innovadores, que afavoreixen un sector de la població, el de la gent gran, que mereix una atenció especial”.

Aquesta Menció, juntament amb la de Restauració, s’atorguen escollint entre el total de projectes presentats al Premi, enguany 241. 

Menció especial de Restauració
La Menció Especial de Restauració ha comptat amb un Jurat format pels directors del Premi, els arquitectes Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano i Jordi Portal, juntament amb l’arquitecte Pedro Rodríguez Cantalapiedra.
Enguany la Menció s’ha atorgat al projecte de restauració del Gruuthusemuseum de Bruges, Bèlgica, projecte realitzat pel despatx B-juxta architecten.
El Jurat destaca tres aspectes fonamentals d’aquest projecte, que el fan singular: “la metodologia, que inclou l’anàlisi de la documentació històrica i  finalitza amb el detall dels acabats i materials finals; les tècniques constructives i decoratives utilitzades seguint les línies originals, en relació al volum de l’obra i, finalment, la actitud sincera i clara envers el projecte, mantenint els elements i colors previs, contribuint a la seva permanència i conservació”.

Projectes i equips finalistes de la 6a edició
Categoria de Patrimoni construït
- Wintercircus Mahy, Ghent, Belgium. Atelier Kempe Thill, aNNo architects, Baro Architecture and SUM Project
- Bijloke Concert Hall, Ghent, Belgium. DRDH Architects and Julian Harrap Architects
- City Hall of Antwerp, Antwerp, Belgium. HUB - Origin - Bureau Bouwtechniek offices
- Unió de Cooperadors, Gavà, Spain. Meritxell Inaraja

Categoria d’Espais Exteriors
- Ecodistrict laMercedes, Barcelona, Spain. Batlleiroig

Categoria Divulgació
- KANAL: THINKING / #1, Brussels, Belgium. Atelier Kanal. Publishers: Stephen Bates, An Fonteyne.
- El Tanque Cultural Space. History of a Citizen’s Battle for Art. Santa Cruz de Tenerife, Spain. Cultural Association of Friends of El Tanque Cultural Space.
- Documentary: The secrets of the Abastos Market in Santiago de Compostela. Spain. Ruth Varela.
- The Scandinavia Project. Aarhus, Denmark. Andriette Ahrenkiel, Sara López Arraiza, Nacho Ruiz Allén.