AHI Architectural Heritage Intervention

“Contribuir a la revalorització del patrimoni com a camí de futur per a l'arquitectura del segle XXI és la nostra raó de ser; posar èmfasi en una visió diversa, rica i necessàriament complementària de la pràctica de la intervenció és la nostra missió i fer-ho mitjançant un treball reflexiu i propositiu, el veritable repte”.

Aquest projecte, fundat i dirigit des de 2011 per Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano i Jordi Portal, arquitectes membres de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA), al llarg de la seva trajectòria s'ha convertit en una plataforma que inclou quatre actuacions independents alhora que transversals.

El Premi Europeu, un certamen biennal que es converteix en catalitzador i aparador de la pluralitat d'enfocaments que planteja el camp de la intervenció a Europa.

La Biennal Internacional, el marc on contrastar i conèixer més de prop la intervenció de qualitat en el patrimoni arquitectònic de països no europeus.

L'Arxiu digital, una finestra viva i oberta que ofereix una panoràmica sobre la intervenció en la memòria del nostre entorn.

El Fòrum, lloc de trobada on participar d'un debat continu sobre les principals preocupacions i línies de pensament de la intervenció del patrimoni arquitectònic a Europa.
És un espai de debat obert al qual aproximar-se amb una mirada global i contemporània. És una invitació al fet que arquitectes, historiadors o arqueòlegs, entre altres, mantinguin un debat ric i esclaridor sobre què es defineix com a patrimoni en la societat del segle XXI i quin és l'estat actual de la intervenció. Com hauria d'actuar l'arquitectura i altres agents implicats en aquest procés, per a establir un marc de bones pràctiques.

Aquest és el lloc on compartir el vostre punt de vista, per això i com a mostra de la nostra vocació divulgativa us animem a donar continuïtat al discurs amb opinions i reflexions entorn d'una temàtica que cada vegada pren més rellevància en la societat actual.